top of page
Circle of Life

-  Familjeärenden -

Internationell och nationell arvs- och familjerätt.

Tjänster

Gazing Out to Sea

Arvsplanering

“Det bästa med framtiden är att den kommer med en dag i sänder"
― Abraham Lincoln

Arvsplanering är för alla, oberoende om du just har köpt ditt första hem eller planerar att starta en fond till förmån för dina barnbarn.

 

Genom att arvsplanera besparar du din familj många onödiga problem och konflikter den dagen då du är oförmögen att fatta beslut och/eller är borta.

Planen behöver inte nödvändigtvis täcka alla livets områden på en gång. Det är möjligt att börja med de grundläggande sakerna som äktenskapsförord och testamente.

 

I takt med att din situation ändras hjälper Familja dig med gåvor, övriga donationer, generationsskiften och vårdtestamente mm.

Behovet av arvsplanering har ökat kraftigt. Har du egendom i mera än ett land, är det av yttersta vikt att börja planera för framtiden. 

Den bästa tidpunkten att börja arvsplanera är idag. Genom att kontakta mig har du satt bollen i rullning. Vi gör upp en plan och ställer saker och ting i ordning i den takt du önskar.

Couple Looking Down

Parförhållande

“När fattigdomen kommer in genom dörren, flyr kärleken ut genom fönstret
― Nordiskt ordspråk

Kanske går du i giftastankar, funderar på att bryta upp, eller kanske du lever i en nyfamilj.

 

Oberoende av hur din familjesituation ser ut, ligger det både i ditt eget intresse likväl som i den personens intresse, som är beroende av dig, att bekanta sig med de faktorer som är knutna till din civila och legala status innan viktiga beslut tas.

 

Behovet av att vara insatt i rättigheter och förpliktelser i relation till den egna familjesituationen betonas ytterligare i en internationell parrelation.

Ta kontakt ensam eller tillsammans med din partner för att diskutera din/er situation.

 

 

Going Over Data

Ålderdom och juridik

"Om bara ålderdomen kunde vara stark - och ungdomen klok"

-Martin Luther King Jr.

Det lönar sig att börja planera för sin ålderdom. Genom ekonomisk frihet har du flera valmöjligheter.

 

Genom att använda dig av de juridiska instrument som står till buds, kan du själv vara med och påverka och bestämma hur de ärenden som berör dig skall skötas, och av vem.

Genom intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente kan du försäkra dig om att den person du har befullmäktigat handlar i enlighet med dina instruktioner. Ofta är den person du har valt en närstående person, vilket gör det lättare för dig att vara med i beslutsprocessen så långt det är möjligt.

Oavsett om du sköter om en ålderstigen familjemedlems ärenden eller planerar för din egen ålderdom, så uppmuntrar jag dig att ta kontakt och diskutera med mig.

Person Rolling Suitcase in Airport

Internationella flyttar

"Bara det att ha ett ställe att längta till är ett värde i livet"

-Barbra Ring

Planerar du att flytta eller återvända till Finland? Många väljer att återvända hem efter studier eller arbete utomlands, för att starta familj eller för att spendera ålderdomen i sitt gamla hemland. 

Att flytta kräver mycket arbete, både praktiskt och juridiskt.

 

Familja sköter om myndighetsanmälningar, registreringsärenden, köp- och/eller hyreskontrakt samt tar hand om övriga praktiska saker i relation till din flytt.

Familja vill hjälpa Dig att göra flytten till en smidig och positiv upplevelse.

 

Aspiring Pilot

Barn

"Barndomens lycka är att bli älskad"

— Letitia Elizabeth Landon

Vårdnaden om barnet, boende och umgänge hör ofta till de svåraste frågorna att lösa när föräldrar beslutar sig för att inte längre vara tillsammans.

 

Frågor i relation till barnet försvåras ytterligare om det finns en  internationell aspekt att beakta.

 

Jag utgår alltid från att det är bäst att sköta saken utanför domstolen. Att hitta en lösning i barnets bästa, har högsta prioritet i varje ärende. 

 

Jag har många års erfarenhet av både nationella och internationella vårdnadstvister. 

Ta kontakt redan idag, så hjälper jag dig att hitta en lösning som är i ditt barns bästa intresse, och som även fungerar i praktiken.

Legal Representation

Dödsbon

" Allt jag önskar i samband med min egen begravning är att den inte verkställs medan jag ännu är i livet"

-Lord Chesterfield

Jag ger dig och din familj det stöd som behövs vid en familjemedlems bortgång. Jag upprättar bouppteckningen, förvaltar och skiftar dödsboets egendom samt ger råd i arvsskattefrågor.

 

Om din familj förvaltar dödsboet tillsammans kan min roll begränsas till  juridisk rådgivare.

 

Ibland är dock dödsbodelägarna oense om hur dödsboet ska förvaltas och/eller delas, och då kan det behövas en förvaltare och/eller skiftesman, som tar över förvaltningen och även vid behov skiftar boet. Jag fungerar både som dödsboutredare/-förvaltare och skiftesman.

Ta kontakt så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa just din familj.

 

bottom of page